Close
Type at least 1 character to search
Back to top

No Sidebar

Destijl sanat ve tasarım hareketi sanatı, sanatdisiplinlerini ve tasarım disiplinlerini etkileyenönemli bir akımdır. 1917'de ortaya çıkmış 1930'luyıllara kadar devam etmiş bir harekettir. Etkilerigünümüze kadar ulaşmış bir harekettir. Destijlhareketi ilk olarak Hollanda'da ortaya çıkmıştır.Destijl dergisinin 1918 yılındaki sayısında dergininkurucuları bir manifesto yayınlamışlardır. De Stijldergisinin de kurucusu olan ressam, tasarımcı, yazarve eleştirmen Theo van Doesburg (1883–1931),ressamlar

BAUHAUS (1919-1933) Bauhaus Sanat ve Tasarım Okulu, tasarım ve mimari eğitimi birinciplanda olmak üzere resim ve heykel gibi alanlarda da eser vermiştir.Almanca ev yapımı veya bağ bahçe gibi anlamlarına gelmektedir. 1919 ile 1933yılları arasında Almanya'da kurulmuş ve çok etkili olmuş sanat ve tasarımakımıdır. Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm dünyayı de çok yoğunolarak etkilemiştir.

FUTURİZM SANAT VE TASARIM HAREKET(1909-1944) Fütürizm akımı İtalya'da ortaya çıkmıştır.1900 lü yılların başında ortaya çıkmış,1950'lere kadar etkisini devam ettirmiştir.Aşırı milliyetçi bir sanatçı grubu tarafındanortaya konulmuştur. Feminizmi, sosyalizmive sol görüşleri reddediyorlar. Erkek egemenbir toplum öngörüyorlar, sanatın toplumuetkilemesi gerektiğini dile getiriyorlar. Sanattoplum içindir görüşünü dile getiriyorlar.Modernizme, geleceğe ve çağdaşlığa karşıbüyük hevesleri vardır. Erkek ve kadınlararasındaki eşitliğe karşıdırlar.