Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Kategorisiz

Destijl sanat ve tasarım hareketi sanatı, sanatdisiplinlerini ve tasarım disiplinlerini etkileyenönemli bir akımdır. 1917'de ortaya çıkmış 1930'luyıllara kadar devam etmiş bir harekettir. Etkilerigünümüze kadar ulaşmış bir harekettir. Destijlhareketi ilk olarak Hollanda'da ortaya çıkmıştır.Destijl dergisinin 1918 yılındaki sayısında dergininkurucuları bir manifesto