Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Stakarts

BAUHAUS

BAUHAUS

(1919-1933)

Bauhaus Sanat ve Tasarım Okulu, tasarım ve mimari eğitimi birinci
planda olmak üzere resim ve heykel gibi alanlarda da eser vermiştir.
Almanca ev yapımı veya bağ bahçe gibi anlamlarına gelmektedir. 1919 ile 1933
yılları arasında Almanya’da kurulmuş ve çok etkili olmuş sanat ve tasarım
akımıdır. Başta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm dünyayı de çok yoğun
olarak etkilemiştir. En önemli noktaları ürünlerde süsü sevmemeleridir.
İşlevselliğe önem vermişlerdir. Ürünün biçimi tamamen işlevini takip etmeli ve
işlevi o ürüne biçimini kazandırmalıdır anlayışındalar. Çelik ve betonu yaygın
olarak kullanıyorlar. Simetriyi çok fazla kullanmıyorlar. Asimetrik denge ile
düzenli bir şekilde de dolu biçime ulaşılabileceğini düşünmüşlerdir.
Bauhaus Tasarım akımını oluşturanlar, biçim işlevi izler ideolojisini
düşünmüşlerdir. Bauhaus’un en önemli doktrinlerinden birisi de sanat ve
zanaat birleştirilmesine yönelik çabaları. Arts and Crafts hareketine bu yönden
benzeseler de Arts and Crafts endüstriye karşıydı. Bauhaus ise endüstriyel
tasarımı desteklemiştir. Progresif, deneysel ve yenilikçidirler. Bauhaus sosyal
demokrat bir harekettir.

  • 1919 yılında Walter Gropius’un önderliğinde kurulan mimarlık ve güzel sanatlar okulu 20.yy. uluslararası üslubun oluşturulduğu bir merkez niteliğindedir. 1933 yılında ise Naziler tarafından kesin olarak kapatıldı.
  • Gropius’un amacı plastik sanatlar, el sanatları ve sanayinin bir bileşimini yaparak canlılık ve anlam kazandırmak, böylece yeni bir mimarlık yaratmaktı.
  • Fabrika üretiminin ucuz olması nedeniyle el sanatlarının piyasada tutunması zorlaşmıştır. Bu da sağlıklı biçim endişesine neden olmuştur.
  • Grupta sanayi ürünlerinin estetik değerlerini korumak ve 19.yy. da başlayarak, makine üretimiyle birlikte yaygınlaşan zevksizlikle savaşmak için etkili yolar arayan bir anlayış vardır.
  • Sanayi estetiği şeklinde adlandırılan üslubun yaratılması için teknik olanakların ve yöntemlerin bulunmasına çalışılmıştır.
  • Okulun kesin olarak kapatılmasıyla, okulun öğretmen ve öğrencileri dünyanın çeşitli ülkelerine yayılarak Bauhaus’un oluşturduğu estetik anlayışı da beraberlerinde götürdüler.

Weimar Dönemi

(1919 -1923

Dessau Dönemi

(1923-1930)

Mimarisi incelendiğinde işlev ön
plandadır. Çağının ötesinde bir
tasarım anlayışıyla inşa edilmiştir.
Doğallıktan yanadırlar ve süse
karşıdırlar.

Berlin Dönemi

(1930-1936)

İlk önce fabrika binasında
eğitim vermişlerdir. Üretime
yönelik eğitimleri olduğu
için ürettikleri eserleri ve
ürünleri pazarda ve
mağazalarda yüksek
fiyatlardan satmışlardır.

Kazandıkları paralar ile
modern ve yeni bir okul
yapıyorlar. Yeni binalarında
eski eğitim binaları olan
fabrikadan imgeleri yeni
binaya da entegre
etmişlerdir.

6 aylık temel teori eğitimi.
Malzeme çalışmaları
Temel doğa bilimleri
Materyal teori
Malzeme ve ağaç ilişkisine
ilişkin teorik eğitimi veriliyor.
Sunum ve tasarım eğitimi.


Simetri ve süsü sevmediği için hiç kullanmamıştır. Simetri yerine asimetrik dengeyi geliştiriyor.

Mimaride de mekânsal kurgulamalarda da ürün tasarımlarında da en önemli
işlevi en uygun şekilde tasarlanması gerektiğini düşünüyor.

Gereksiz süslemenin maliyeti arttırmasından ve zaman kaybına neden olmasından dolayı süslemeleri kullanmamışlardır.

Önemli olan şeyin sade olması, ucuza mal edilebilmesidir. Bu da estetikten ve
konfordan feragat etmelerine neden olmuştur.


Engellilerin kolay kullanımı için tasarlanmış bir ev modeli

Şelale evi tasarımı doğayla
ve coğrafyanın topografik
kullanıma uygun bir
tasarımla ortaya çıkmıştır.
Süsleme yoktur. Doğal
malzemeyi kullanarak
estetik bir görüntü
yakalamıştır. Günışığını
yeterli miktarda almasıyla
işlevsellik sağlamıştır.


Biçimin kendisi biçimi oluşturan strüktürden gelmesi
gerektiğini savunmuştur.
Metal boruların bükülmesini çok kullanıyor.


Bauhaus akımının önemli temsilcilerinden bir
tanesidir.

Mimari eserlerin yanı sıra
mekân tasarımı çalışmaları da
vardır. Mimaride de iç
mimaride de maksimum
aydınlatma, maksimum
konfor ve sadelikten gelen bir
güzelliğin peşinde.


Yazlık ürünler için kullanılacak ürünlerle ilgili
birçok tasarımı vardır.

Öğrencilerin malzemelerini alırken, sık sık
sandalyelerini hareket ettirmelerini engellemek
için kendi ekseni etrafında dönebilen sandalye
tasarlamıştır.

Yazlık amaçlı katlanan bir sandalye tasarlamıştır.

Masadayken ayağın sürekli masanın ayağına çarpmaması
için ön ayakları eğimli olarak tasarlamıştır.


Aydınlatma elemanları

Çaydanlık ve çay
takımı gibi birçok
farklı tasarımı vardır.


Bauhaus akımının resim sanatındaki temsilcilerinden
biridir. Aşırı realist resimlere karşı olduğu gibi,
soyutlanmış sanata da karşıdır. Resmin tamamen
geometriyi resim sanatının içerisinde kompozisyon
oluşturmada kullanılabileceğini söylüyor. Resim
sanatında önemli olan şeyin kompozisyon başarısı
olduğunu söylemiştir. Kompozisyonda çok başarılı
resimler yapmıştır.


Wassily Kandinsky’e göre “sanat,
manevi değerlerin betimlenmesidir.
Her sanat dalı dışsal yapısı itibariyle
birbirinden ayrılsa da buluştukları
ortak nokta, insan ruhunu arıtıp,
harekete geçirebilecek iç amaç için
çaba vermeleridir.” Wassily
Kandinsky, eserlerini bir ritim içinde
renkleri, duyguyu ve düşünceleri
dışavurum olarak görmüştür.
Kaliteli ve pahalı materyallerin
yanında işlevselliği de
öncelemiştir.Tüberküloz
hastaları için tasarladığı sandalye
ile hastaların daha rahat nefes
alabilmesini sağlamıştır. Organik
formlarla yumuşatılmış biçimler
vermiştir. Dış mekân
çalışmalarında kütlesel ve
yüzeysel çalışırken iç mekânda
ayrıntılara indirgenmiş hassas
çalışmaları vardır.

Post a Comment