Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Stakarts

İlk Çağlarda Ürün Tasarımı

 • Ürün tasarımının tarihi insanların ortaya çıkışı ile başladı. Neolitik Çağlar, taş devri İnsanoğlu dünyada yaşadığı vakitte toplamak için ve Avlanmak için çeşitli ürünlere ihtiyaç duydu. Ürünleri etkileyen en önemli faktör insanların neye ihtiyaç duyduklarıydı. İkincisi de ellerinde hangi malzemeler olduğuydu insanlar bitki tohumlarını ezmek için Havana ihtiyaç duydular. İnsanlar hayvanları öldürmek için mızrağa ihtiyaç duydular. Ağaç kesmek için baltaya ihtiyaç duydular. Yakaladıkları ve topladıkları hayvanlar için Keskin taşlara ihtiyaç duydular. Elbiselere ihtiyaç duydular ve su-sıvı gibi şeyleri taşımak için kap kacaklara ihtiyaç duydular. Tarihe baktığımızda ilk ürün örnekleri böyle çıkmıştır. İnsanoğlu ilk başta 3 ürünle karşılaştı Bunlardan birincisi taşlar 2 Ahşap veya ağaç üçüncü olarak avladıkları hayvanların kemikleri olmuştur. insanlar İlk çağlarda ağaç kabuklarında mağaralarda yaşıyorlardı.
 • Daha sonra insanlık Taş Devri ve cilalı taş devrinden sonra metal çağına girdi. Bu dönemde metali düzeltebilmeyi öğrendiler daha sağlam ve daha kullanışlı silah ve gereçleri yapabildiler.
 • Karbon 14 testi ile ürünlerin veya eşyaların ne kadar eski olduğunu öğrenebiliriz. Bu da eşyalardaki karbon 14 ün her 5000 yılda bir eskimesi ile ortaya çıkar. Ürünlerin küçük sapmalarla tahmini yaşını tespit edebiliyoruz. Burada ürünlerin 25-30 bin yıllık olduğunu Neolitik Çağa ait olduğunu öğrenebiliyoruz.
 • İnsanlar sulu tarımı keşfederek farklı bir Çağa girdiler Avcı toplayıcı oldukları zamanlarda insanlar bitkilerin tohumlarını mağaralara getiriyorlardı. Mağaraların yanlarında Sulak arazilerde bu Bitkilerin toprağa düşmesi sırasında yeniden ortaya çıktığını gördüler. Bu da sulu tarıma ortaya çıkarttı. Eskiden mağarada yaşıyorlardı ve suyu da mağara götürüyorlardı daha Sonraları Sulak arazilere yerleşerek burada ilk yapı örneklerini ortaya çıkarttılar.
 • 2. Olarak da tarım aletleri geliştirildi. Örneğin Karasaban gibi. Üçüncü olarak bütün halklar su kenarlarında yaşamak istediler. Bu yüzden birçok Savaş ortaya çıktı. Bu savaşla birlikte silah veya savunma araçları geliştirildi.
 • İlk çağ medeniyetlerinden Mısır Nil Nehri havzasında kurulmuştur. Güneyi ve batısı çöllerle çevrili olduğu için çok fazla savaş görmemiştir. Kuzeyinde ise Akdeniz bulunduğundan dolayı ve o dönemde Akdeniz’de sadece sal olduğundan dolayı çok fazla savaşa açık değildi. Ancak Suriye coğrafyasında Süveyş bulunduğundan topraklarını küçük bir ordu ile savunabildiler. Sulu tarıma yönelik çalışmaları vardır. Hayvancılık yapıyorlardı. Toprağı karıştırdıklarında daha iyi bir tarım yapılabildiklerini keşfettiler. Bu da toprağa sürme geleneğini ortaya çıkarttı. Böylece karasaban keşfedildi.
 • Mısır hiyerogliflerinde Kara Saba’nın resmedildiği görebiliriz. Havan ve topuz ikilisi keşfedilmiştir. İnsanlar meyvelerin çekirdeklerinde besleyici tohumların olduğunu keşfettiler. Bunları bulabilmek için havan ve topuz ikilisini kullandılar taştan ve ahşaptan yapılmış örnekleri mevcuttur.
 • Göbeklitepe çok eski çağlarda insanların yaptığı bir yapıttır. Bunun üzeri orada yaşayan insanlar tarafından kasıtlı olarak toprakla örtülmüştür. Daha çok ibadethane olarak yapıldığı tahmin edilmektedir.
 • İngiltere’de Stonehenge yapılmıştır bunun da bir tapınak olarak yapıldığı düşünülmektedir.
 • Çatalhöyük toplu olarak yerleşimin bulunduğu dünyadaki ilk yerdir. mimari olarak farklı özellikleri bulunmaktadır. Çatalhöyük’teki evler birbirlerine yapışık biçimde yapılmışlardır. Dışarıdan herhangi bir tehlikeye karşı bir bütün biçiminde bulunmaları açısından böyle tasarlanmıştır. İkinci olarak Çatalhöyük’te hiçbir evin penceresi yoktur ve kapısı yoktur. Aşağıdan yukarıya sarkıtılmış taşınabilir merdivenleri bulunmaktaydı ve evin içerisine çatıdan giriliyordu.

 • İlk çağlarda her şey ilkel değildi baz yapılar bilimsel olarak yapılmıştı. Örneğin Mısır’da Nil Nehri’nin taşma süresini hesaplamak zorunda kaldılar sel basmaması için. Ayrıca sulama Kanalları inşa etmek durumunda kaldılar. Bu mimari süreçler öğrendikten   sonra bilgilerini piramitlerin yapımı için kullandılar.
 • Tarihte ilk savaş arabasını kullanan medeniyet Asurlardır. Etraflarındaki birçok medeniyete saldırmışlardır. Asur Devleti’nin ömrü Yaklaşık 1500-2000 yıl sürdü. Anadolu’da hüküm Sürdüler ilk tekerleği Asurlular bulmuştur. Öküz arabalarına tekerlek yerleştirerek taşımacılıkta kullandılar.
 • Sümerler ve Asurlulardan bize çok fazla Mobilya örneği kalmadı. Çünkü çok fazla Taş Yapı kullanmadılar kerpiç evleri çok fazla kullanıyorlardı. Mısırlılarda trafiklerde kullandıkları gibi taş yapılar çok fazla bulunduğu için kullandıkları mobilyalar günümüzde hala durmaktadır. Ayrıca Mısır medeniyetinde resim çok fazla yapıldığından dolayı geçmişten kalan mobilyaların görsellerini görebilmekteyiz. Mısırdaki gündelik kıyafetleri ve oynadıkları Satranç oyununu görebilmekteyiz.
 • Parayı icat eden Lidyalılarda döküm tekniklerini daha öğrenemedikleri için standartlaşmış para biçimleri yoktu.
 • Roma İmparatorluğu’nda ise askerler ilk zamanlarda deriden yapılmış zırhlar giymektedi. Daha Sonraları Germain kavimlerinin saldırılarıyla metal ağırlıklı zırhlara geçiş yaptılar. Roma ordusu döneminin en güçlü ordusudur. Askerlerini tek tip zırhlar ile donatmak istiyordu bu da onları endüstriyel anlamda tasarıma yöneltmiştir.
 • Roma’nın Kartaca vilayetinde lejyonerler için Scorpion adında bir silah geliştirildi bu silah bir atı bile öldürebilecek kuvveteydi. Büyük savaşlarda kullanılmıştır.
 • Onager adında bir silah icat edildi. Bu bilindik adıyla Mancınıktır bu silah genelde ahşaptan üretilmiştir.
 • Daha sonra geliştirilerek taş atar kısmını metalden veya mermerden yapmışlardır tripiket adındaki silah ise kale surlarına yıkmak için geliştirilmiştir. Bu silah Türklerin İstanbul’u i Şahi toplarıyla feth etmeleri ile son bulmuştur.
 • Roma İmparatorluğunun son zamanlarında askerlerini daha da güçlendirmek için metal zırhlar kullanmıştır.
 •  Roma İmparatorluğu’ndan günümüze mobilya ve müzik aletleri kalmıştır. Bunları resimlerden elimizde kalan Mobilya örneklerinden görebilmekteyiz.
 • Roma İmparatorluğu’nda kıyafetler belirli zümrelere göre ayrılmışlardı.

 • Roma İmparatorluğu’nda kaşık bıçak çatal çeşitleri bulunmaktaydı.

 • Romalılar Yunan mimarisinden öğrendiklerini daha da güçlendirerek altın oranla birlikte mimari eserler ortaya çıkarmıştır. Yaptıkları kollesyumda Romalılar Savaş oyunlarını gerçekleştirmişlerdir.
Post a Comment